danses

1r 


3r

El Patatuf


Versió de la mateixa dansa realitzada a l'aula.
4t
Els Nans VellsSardana amb passos poc modificats però amb música de pel·lícules
(inusual per aquesta dansa)


Passos totalment lliures i música fora del normal, un mambo!